Category Archives: Uncategorized

Hình Thức Thanh Toán

Hình thức thanh toán:  Quý khách có thể thanh toán bằng hai hình thức sau khi kết thúc đơn hàng: + Thanh toán khi nhận hàng (COD): Quý khách thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được sản phẩm từ nhân viên giao hàng. + Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Quý khách thanh toán […]